Planowane upamiętnienie Reduty Ordona: Niejasne perspektywy na tle historycznego znaczenia

MKiDN planuje godne upamiętnienie Reduty Ordona, jednak szczegóły pozostają niejasne. Teren Reduty nr 54, świadomej bitwy podczas powstania listopadowego, ma zostać upamiętniony zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władz Warszawy i wojewody mazowieckiego. Planowane są prace mające na celu utworzenie cmentarza wojennego dla poległych oraz izby pamięci, funkcjonującej jako miejsce edukacji i […]

Planowane upamiętnienie Reduty Ordona: Niejasne perspektywy na tle historycznego znaczenia Read More »