Burza konwekcyjna

Burza jest zjawiskiem powszechnym, często występującym w trakcie okresów letnich. Jej pojawienie się ma ścisły związek z dynamicznym rozwojem chmur o nazwie Cumulonimbus. Charakterystyczne cechy burzy to: silne opady deszczu/gradu, wyładowania elektryczne w postaci grzmotów i błyskawic. Podział ze względu na warunki powstawania obejmuje takie rodzaje jak burze konwekcyjne (termiczne), adwekcyjne, frontowe. Wykopaliska archeologiczne.

Burze konwekcyjne powstają na skutek silnego nagrzania się gorących oraz wilgotnych mas powietrza w przypowierzchniowej powłoce troposfery granicznej. Ich występowanie pozostaje bez obecności frontowego wspomagania, najczęściej w drugiej części dnia lub wczesną nocą. Niezorganizowane zbiorowisko burzowe bądź pojedyncze komórki – to dosyć rozpoznawalne cechy burz termicznych. W nadzwyczaj upalne dni chmury Cumulonimbus mają bardzo wysoką aktywność elektryczną. Konsekwencją przejścia burz wewnątrzmasowych są ulewne deszcze, po których często następują podtopienia terenów mieszkalnych. Okres występowania liczy się na moment od połowy kwietnia do września. W Polsce nie stanowią one aż takiego zagrożenia.

Burze adwekcyjne to specyficzny rodzaj burz wewnątrzmasowych. Powstają w wyniku natarcia chłodnego powietrza na te zalegające przy powierzchni ziemi, ciepłe i wilgotne. Ów burze przybierają formę pojedynczych komórek oraz zorganizowanych multikomórek. W Polsce mogą występować przez cały rok kalendarzowy, jednak notuje się ich szczególną częstotliwość od wiosny do jesieni. Burze adwekcyjne wyróżnia niska aktywność elektryczna.

Burze frontowe

Burze frontowe – dynamiczne, gwałtowne. Powstają najczęściej w strefie frontu chłodnego, choć nie tylko. Najgwałtowniejsze burze frontowe zaistnieją, gdy dojdzie do styku różnych mas powietrza (najczęściej: powietrze zwrotnikowe i polarnomorskie). Ten typ zjawiska jest chyba najmniej przewidywalny, dlatego tak groźny. Burze frontowe mogą funkcjonować w formie pojedynczych, słabo zorganizowanych komórek, poprzez klastry wielokomórkowe, aż po mezoskalowe układy konwekcyjne –wszystko zależy od aktywności danego frontu. W Polsce występują zwykle od kwietnia do października. Niekiedy możemy je spotkać zimą, choć niezwykle rzadko.

Jeśli mowa o burzach, należy wspomnieć również o opadach atmosferycznych. Wyróżniamy dwa rodzaje: frontalne i konwekcyjne.

Opady frontalne występują wśród dużych obszarów, ich intensywność jest umiarkowana.

Opady konwekcyjne bywają nader często przelotne, charakteryzuje je duża intensywność oraz mały zasięg przestrzenny.

Burze frontowe