Bow Echo

Derecho to inaczej burza wiatrowa obejmująca zazwyczaj duży obszar (powierzchnie nawet kilku krajów). Istnieje ścisły związek tej anomalii pogodowej z linią szkwałową lub zjawiskami Bow Echo tworzącymi się w mocno rozwiniętych burzach wielokomórkowych.

Wyróżniamy trzy rodzaje derecho:

  • Derecho progresywne – powstałe na skutek wystąpienia Bow Echo. Wówczas burza formuje się w warunkach wysokiej niestabilności termodynamicznej. Derecho progresywne występuje wyłącznie w miesiącach letnich. Teren zniszczeń bywa rozległy na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów;
  • Derecho seryjne – polegające na wykształceniu się rozległej linii szkwałowej. Występuje kilka zjawisk Bow Echo. Do wytwarzania dochodzi nawet przy stosunkowo niewielkiej niestabilności w troposferze, jednak w warunkach dużej dynamiki i silnego wymuszenia, dokonanymi poprzez udział głębokiego układu niskiego ciśnienia. Występowanie obejmuje różne pory roku. Teren zniszczeń znacznie przekracza ten, o którym mowa w poprzednim podpunkcie. Istnieje wysokie ryzyko uaktywnienia się tornada;
  • Derecho hybrydowe – zawiera cechy powyżej wymienionych rodzajów.

Skutki zniszczeń:

  • Połamane drzewa;
  • Uszkodzone budynki;
  • Pozrywane dachy budynków mieszkalnych/gospodarczych;
  • Wyrwane drzewa z korzeniami;
  • Destrukcja drzewostanu;
  • Pozrywane linie wysokiego napięcia.

Wspominając o Derecho należy również rozjaśnić, czym jest Bow Echo – jakże często występujące zjawisko w trakcie zaistnienia burz wiatrowych. Kiedy przyjrzymy się bliżej sygnaturom widniejącym na obrazach odbiciowości radarowej to z pewnością dojrzymy charakterystycznie wygiętą linię przypominającą w swej formie kształt łuku. Bow Echo rozwija się najczęściej z linii szkwału, jednak wielokrotnie zostały odnotowane przypadki rozwijania się ów zjawiska z pojedynczej komórki burzowej. Do najbardziej niebezpiecznych części należy środkowa. Tam zwykle występują nadzwyczaj silne porywy wiatru (nazywane nawałnicą), które posiadają właściwości destrukcyjne.

Linia szkwałowa to również ważny element nawiązujący do burzy wiatrowej. Linią szkwałową nazywa się strefę burz posiadającą wspólną przyczynę powstania. Występuje zazwyczaj przed frontem chłodnym. Mogą one tworzyć linie obejmujące szeroki obszar (kilkaset kilometrów). Charakteryzuje je wyjątkowo długi czas trwania (nawet kilka godzin). Nierzadko przynoszą liczne wyładowania atmosferyczne, intensywne wiatry, silne opady deszczu, a ponadto – tornada. Posiadają wykształcony system prądów wstępujących i zstępujących.