Jak powstaje burza?

grayscale photo of city buildings under cloudy sky

Burza to naturalne zjawisko atmosferyczne, które występuje na całym świecie. Jest ona powodowana przez ruchy mas powietrza, a jej tworzeniu sprzyja pewien zestaw warunków i okoliczności. Aby odpowiedzieć na pytanie „Jak dochodzi do burzy?” warto najpierw omówić proces tworzenia się chmur i wiatru.

Chmury są uformowane przez duże ilości para wodna, która jest unoszona z powierzchni oceanu lub innych miejsc o dużej wilgotności powietrza. Wraz ze wzrostem temperatury para wodna jest transportowana do góry, co prowadzi do tworzenia się chmur . Chmury są unoszone przez prądy powietrza, które tworzą wiatr. Im silniejszy jest wiatr, tym większe szanse na burzę.

Gdy temperatura zaczyna się różnić, powstaje nierównowaga pomiędzy chmurami i otaczającym je powietrzem. To prowadzi do tworzenia się ciśnienia i podmuchu wiatru, co może doprowadzić do tworzenia się burzy. Przed burzami czasem pojawiają się błyskawice i grzmoty – to oznaka gromadzenie się energii elektrycznej między chmurami a powierzchniowymi warstwami atmosferycznymi. Burza trwa zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin, a jej skutki są niszczycielskie: może pochłonąć budynki, zapalić lasy i spowodować poważne uszkodzenia.

Proces tworzenia się burzy jest bardzo skomplikowany i wymaga wiedzy na temat meteorologii. W upalny dzień energia słoneczna ogrzewa powierzchnię Ziemi, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza u góry. Jest to nazywane konwekcją – wirowanie powietrza spowodowane różnicami temperatur między gorącym i zimnym powietrzem. Gdy te dwie warstwy powietrza ze sobie przeplatają się , ciepło powietrze unosi się do góry, a zimne powietrze opada. To tworzy chmury burzowe, które są jednymi z najbardziej widocznych objawów tego procesu. Chmury burzowe wytwarzają deszcz i błyskawice poprzez konwekcję gorącego i zimnego powietrza. Gdy gorące powietrze opada, to rozbija się o zimne i tworzy deszcz lub grad. Błyskawice pochodzi od przenoszenia ładunku elektrycznego pomiędzy chmurami a Ziemią – wytwarza ona iskrzenie na granicy między dwoma warstwami powietrza o różnych temperaturach.