Jak interpretować prognozy konwekcyjne? – Przewodnik po prognozach konwekcyjnych

Na początku tego sezonu burzowego zmienił się system wydawania prognoz konwekcyjnych. Teraz przedstawiane są one na grafikach z znacznie dokładniejszą skalą a nie jak było to wcześniej na mapie interaktywnej.

Wiele osób błędnie czyta prognozę konwekcyjną myśląc, że to ostrzeżenie lecz należy pamiętać, że prognoza a ostrzeżenie to dwie różne rzeczy! Jaka jest zatem różnica między prognozą konwekcyjną a ostrzeżeniem? Prognoza konwekcyjna to wstępna informacja przedstawiająca prognozowaną sytuację. Omawia ona obszar oraz siłę możliwych burz i wydawana jest na około 24 godziny przed ryzykiem rozwoju burz. Ostrzeżenie natomiast wydawane jest na kilkadziesiąt minut przed rozwojem burz lub wtedy kiedy już one występują i jest aktualizowane wraz z przemieszczaniem się burz. Ostrzeżenia wydawane są na naszej mapie ostrzeżeń i nigdy nie jest wydawane bez powodu. Ostrzeżenie zawsze daje gwarancję wystąpienia zjawisk na oznaczonym obszarze z dużą dokładnością.

Obecne obszary prognozy konwekcyjnej prezentują się następująco:

  • Obszar o możliwości wystąpienia słabych burz o prawdopodobieństwie poniżej 30%, 30-60% lub 60% i więcej
  • Obszar 1 stopnia zagrożenia przed silnymi burzami o prawdopodobieństwie poniżej 30%, 30-60% lub 60% i więcej czyli “Burze”
  • Obszar 2 stopnia zagrożenia przed silnymi burzami o prawdopodobieństwie poniżej 30%, 30-60% lub 60% i więcej czyli “Silne burze”
  • Obszar 3 stopnia zagrożenia przed silnymi burzami o prawdopodobieństwie poniżej 30%, 30-60% oraz 60% i więcej czyli “Ekstremalnie silne burze”
Co oznaczają wyżej wymienione obszary?
  • Obszar o możliwości wystąpienia słabych burz o prawdopodobieństwie 30-60% lub 60% i więcej

Obszar ten oznacza możliwość wystąpienia burz których zjawiska towarzyszące nie powinny przynosić zagrożenia lecz należy pamiętać, że każda burza generuje wyładowania i to one zawsze przynoszą zagrożenie. Prawdopodobieństwo 30-60% oznacza, że burze pojawią się maksymalnie na 30-60% oznaczonego obszaru co znaczy, że szanse na rozwój burz nie są duże i równie dobrze mogą się nie pojawić. Prawdopodobieństwo 60% i wyższe oznacza, że burze pojawią się na obszarze 60% i większym. Szanse na rozwój burz w tym obszarze są już wysokie. Procentowe szanse dotyczą każdego z obszarów tak samo.

  • Obszar 1 stopnia zagrożenia przed silnymi burzami o prawdopodobieństwie poniżej 30%, 30-60% lub 60% i więcej czyli “Burze”

Obszar ten oznacza, że burze lokalnie mogą być silne z wiatrem do 90 km/h, silnym deszczem do 30 mm czy gradem do 2 cm. Burze tutaj mogą powodować jedynie lokalne zniszczenia w postaci głównie połamanych gałęzi. Szczegółowo prognozowana intensywność burz zapisana jest zawsze w treści prognozy konwekcyjnej. Szanse procentowe obowiązują tutaj podobnie jak na poprzednim obszarze

  • Obszar 2 stopnia zagrożenia przed silnymi burzami o prawdopodobieństwie poniżej 30%, 30-60% lub 60% i więcej czyli “Silne burze”

Obszar ten oznacza możliwość wystąpienia burz o sile drugiego stopnia. Porywy wiatru mogą osiągać 115 km/h, suma opadów może wynieść 65 mm a grad może osiągnąć wielkość 5 cm. Burze tutaj mogą powodować zagrożenie zdrowia i życia, lokalnie zrywać dachy, łamać gałęzie i lokalnie drzewa, mogą pojawić się przerwy w dostawie energii elektrycznej. Szczegółowo intensywność zjawisk na tym obszarze jest zawsze opisana w prognozie konwekcyjnej. Szanse procentowe obowiązują podobnie jak na poprzednim obszarze

  • Obszar 3 stopnia zagrożenia przed silnymi burzami o prawdopodobieństwie poniżej 30%, 30-60% lub 60% i więcej czyli “Ekstremalnie silne burze”

Obszar ten oznacza możliwość wystąpienia ekstremalnie silnych burz o niszczącej sile. Prędkość wiatru przekraczać będzie 115 km/h, opad przekraczać będzie 66 mm a grad osiągnie wielkość większą niż 5 cm. Burze te mogą powodować znaczne zagrożenie zdrowia i życia, zrywać dachy, łamać drzewa czy powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej. Należy zachować tutaj szczególną ostrożność! Szczegółowo intensywność zjawisk na tym obszarze jest zawsze opisana w prognozie konwekcyjnej. Szanse procentowe obowiązują podobnie jak na poprzednim obszarze

Prognoza konwekcyjna nie jest ostrzeżeniem!

Należy pamiętać, że prognoza konwekcyjna nie jest ostrzeżeniem meteorologicznym! Różnice między prognozą a ostrzeżeniem poznaliście już wcześniej. Pamiętaj, że burze są na tyle nieprzewidywalne oraz zmienne że często możemy oznaczyć jedynie obszar na którym mogą wystąpić. Burze to zjawisko lokalne i nie da się przewidzieć ich z dokładnością co do danego miast dlatego pytania typu “Czy w Gnieźnie będzie burza?” nie mają żadnego sensu bowiem żaden synoptyk z choć odrobiną wiedzy nie udzieli odpowiedzi na to pytanie bowiem odpowiedzi nie ma. Jedynie na kilkadziesiąt minut przed uderzeniem burzy można określić gdzie się one pojawić bowiem wiemy gdzie rozwinięte komórki burzowe się kierują. To oznaczają już ostrzeżenia meteorologiczne oznaczone na naszej mapie.

Pamiętaj, że burze nigdy nie pojawią się na całym obszarze objętym możliwością rozwoju burz!

Przykłady prognoz konwekcyjnych z wytłumaczonym rozumowaniem

Poniższa prognoza konwekcyjna zawiera oznaczone obszary pierwszego i drugiego stopnia o rożnych szansach. Znaczna część Wielkopolski oznaczona jest pomarańczową linią przerywaną co oznacza, że burze tutaj mogą wystąpić o maksymalnej sile pierwszego stopnia o szansach 55% co jest oznaczone. Oznacza to, że burze mogą pojawić się na około 55% oznaczonego obszaru co daje w praktyce umiarkowane szanse rozwoju burz. Burze tutaj osiągną maksymalną siłę pierwszego stopnia zagrożenia lecz nie oznacza to, że burze nie mogą być nieznacznie słabsze bądź silniejsze. Często jednakże oznaczenie procentowe na mapie nie pojawia się. Wtedy czytamy to według skali czyli jako prawdopodobieństwo 30-60%.

W całej południowej Wielkopolsce w pasie od Leszna po Jarocin i samo południe Wielkopolski mamy oznaczony pierwszy stopień zagrożenia linią ciągłą co oznacza prawdopodobieństwo 60% i większe.

Południowe krańce Wielkopolski oznaczone zostały przerywaną linią drugiego stopnia oraz ciągłą linią pierwszego stopnia. Oznacza to, że burze pojawią się tutaj głównie o sile pierwszego stopnia lecz istnieją szanse 30-60%, że lokalnie wystąpią tutaj burze o sile drugiego stopnia.

Na poniższej prognozie konwekcyjnej możemy zaobserwować oznaczenie trzema obszarami. Od północy oznaczony został linią ciągłą obszar drugiego stopnia zagrożenia o prawdopodobieństwie 60% i więcej czyli burze pojawią się na co najmniej 60% oznaczonego obszaru co w praktyce daje dam duże szanse rozwoju burz o prognozowanej maksymalnej sile. Linią przerywaną w obszarze drugiego stopnia oznaczony został trzeci stopień zagrożenia który wskazuje na szanse w przybliżeniu 50%. Oznacza to, że burze pojawią się tu głównie o maksymalnej sile drugiego stopnia lecz na połowie tego obszaru mogą wystąpić burze o sile trzeciego stopnia co w praktyce przekłada się na umiarkowane szanse rozwoju tak silnych burz. Ciągła linia na południu Wielkopolski oznacza pierwszy stopień zagrożenia lecz o tym czytaliście już powyżej

Poniższa prognoza konwekcyjna oznacza, że na przeważającej części Wielkopolski mogą wystąpić słabe burze których zjawiska towarzyszące nie powinny przynosić zagrożenia. Głównie na wschodzie Wielkopolski oznaczony został przerywaną linią pierwszy stopień zagrożenia. Oznacza to, że burze mogą pojawić się tutaj o maksymalnej sile pierwszego stopnia zagrożenia. Szanse na rozwój burz w całej Wielkopolsce nie są duże przez co burze mogą całkowicie się nie pojawić bądź mogą ograniczyć się jedynie do pojedynczych burz

Podsumowując szanse 30-60% oznaczają możliwość wystąpienia burz na obszarze 30-60% co w praktyce przekłada się na niewielkie szanse rozwoju burz i w efekcie mogą się one nie pojawić lub ograniczyć do pojedynczych burz.

Szanse 60% i większe oznaczają możliwość wystąpienia burz na obszarze 60% i więcej co w praktyce przekłada się na duże szanse rozwoju burz na tym obszarze.

Na jednym obszarze mogą znajdować się dwa stopnie np. pierwszy oznaczony linią ciągłą i drugi oznaczony linią przerywaną. Oznacza to, że burze występować będą tutaj głównie o sile pierwszego stopnia lecz istnieje ryzyko pojawienia się lokalnych burz o sile drugiego stopnia.

Na początku treści prognozy konwekcyjnej często pojawia się także wiadomość z jakiego powodu został wydany dany stopień np. Trzeci stopień zagrożenia wydany został głównie ze względu na ryzyko wystąpienia niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz w mniejszym stopniu ryzyka zejścia trąby powietrznej oraz wystąpienia silnych opadów deszczu. Taki wstęp oznacza, że głównym zagrożeniem będą niszczące porywy wiatru oraz opady dużego gradu. Ponadto istnieje ryzyko zejścia trąby powietrznej i wystąpienia silnych opadów deszczu lecz to nie jest głównym zagrożeniem ze strony burz

Aktualizacja!

Na początku lipca do prognoz konwekcyjnych dodane zostały szanse rozwoju burz poniżej 30%. Ten obszar oznacza bez wątpienia niewielkie szanse rozwoju burz i często burze na tym obszarze mogą się całkowicie nie pojawić bądź ograniczyć do paru wyładowań.

Poniższy przykład wskazuje możliwość rozwoju burz na terenie całej Wielkopolski. Największe szanse na rozwój burz wystąpią mniej więcej w pasie od Międzychodu po okolice Gniezna, Konina itd. gdzie pojawiło się oznaczenie szans 30-60%. Szanse te nie są duże i burze na tym obszarze mogą być jedynie lokalne a w najgorszym przypadku nawet się nie pojawią. Wschodnia część Wielkopolski gdzie znajduje się m.in Konin oznaczona została cienką linią przerywaną co oznacza, że szanse są tutaj mniejsze niż 30%. W takim przypadku należy mieć jedynie na uwadze możliwy rozwój burz lecz prawdopodobnie ograniczą się one do jedynie paru wyładowań bądź całkowicie się nie pojawią. Szanse poniżej 30% to praktycznie marginalne szanse rozwoju burz a obszar ten dodany został właśnie ze względu na ryzyko wystąpienia bardzo punktowych, pojedynczych komórek burzowych których szanse rozwoju nie są duże. Ponadto na południowym-zachodzie oraz częściowo na zachodzie Wielkopolski widzimy obszar objęty 1. stopniem zagrożenia linią cienką przerywaną czyli oznaczającą szanse poniżej 30% oraz grubą, żółtą przerywaną oznaczającą słabe burze o szansach 30-60%. Obszar ten oznacza, że burze tutaj będą przede wszystkim słabe lecz istnieją niewielkie szanse na rozwój nieco silniejszych burz kwalifikujących się na wydanie pierwszego stopnia zagrożenia.

0 0 vote
Article Rating

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x